Geoinformacijski sustav ili geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženima njima.

Geoinformacijski sustavi su računalni sustavi koji se sastoje od prikupljanja, pohrane, upravljanja i analize podataka uzimajući u obzir i njihovu prostornu komponentu. Najvažniji dio je vizualizacija i prikaz prostorne komponente, te mogućnost izvođenja raznih dinamičkih prikaza.

GIS tehnologija može se koristiti za analizu poslovnih poteza, znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, upravljanje imovinom, planiranje prostornog razvoja, kartografiju, planiranje puta i slično. Primjerice, GIS koji sadržava katastarske podatke, podatke dokumenata prostornog planiranja i podatke o javnim prometnicama omogućava pronalaženje lokacije, odnosno katastarskih čestica traženih karakteristika i zone namjene te određene maksimalne udaljenosti od pojedinih točaka utjecaja na vrijednost.

Kvalitetna analiza prostornih podataka omogućuje povećanje efikasnosti poslovanja. Kombinacija GIS analiza s podacima tržišta – geomarketing, služi „geooptimizaciji“ poslovnih procesa, odnosno donošenju poslovnih poteza vezanih uz:

  • analizu prodaje i identifikacija potencijalnog tržišta

  • komercijalnu podjelu teritorija

  • klasifikaciju terena

  • studiju lokacije, odnosno optimizaciju mreža

  • odabir najprofitabilnijih područja za oglašavanje – zone potencijalnih klijenata.

U mogućnosti smo kvalitetno izraditi individualna GIS i WebGIS rješenja za potrebe različitih skupina korisnika, uključujući izradu logičkog modela podataka, tehnologije i fizičkog rješenja pohrane podataka sustava, te mehanizama ažuriranja i vizualne prezentacije – sve prema željama korisnika.

Zatražite ponudu2!