Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Geokvadrat primjenom novih tehnologija izmjere (KK.03.2.1.06.1514)


Ime korisnika: Geokvadrat d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 221.498,75 kn

Iznos sufinanciranja: 150.000,00 kn


Geokvadrat d.o.o. provodi projekt naziva „ Jačanje konkurentnosti poduzeća Geokvadrat primjenom novih tehnologija izmjere “, oznake KK.03.2.1.06.1514, za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju u sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je usmjeren na poboljšanje tržišnog položaja tvrtke i povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom novih tehnologija izmjere.

Opći cilj projekta je povećanje prihoda od prodaje, a temelji se na povećanju produktivnosti modernizacijom opreme i osposobljavanjem zaposlenika za korištenje sofisticirane opreme. Nabavom multirotorske bespilotne letjelice – drona, osigurava se efikasnije i jeftinije prikupljanje terenskih podataka. Nabavom novih softvera skraćuje se vrijeme potrebno za obradu podataka snimljenih na terenu.

Svrha projekta je implementacija novih tehnologija izmjere u svrhu poboljšanja postojećih I razvoja novih geodetskih usluga te optimizacija korištenja ljudskih potencijala. Financijski najznačajnija aktivnost projekta je proširenje kapaciteta za pružanje geodetskih usluga ulaganjem u opremu – bespilotna letjelica (dron), mjerna kamera, kontrolne točke, IKT hardver I softver rješenja, backup sustav, GNSS RTK instrument te uređenjem i opremanjem ureda mrežnom infrastrukturom.

Analizom dosadašnjeg poslovanja i situacije na tržištu geodetskih usluga adresirane je problem ugrožene konkurentnosti koji je posljedica nedostatne primjene sofisticiranih IKT rješenja te neoptimalne iskorištenosti ljudskih potencijala u poslovnim procesima. Kao odgovor na adresiran problem, poduzeće Geokvadrat će korištenjem strukturnih fondova implementirati nove tehnologije izmjere u svrhu poboljšanja postojećih i razvoja novih geodetskih usluga te osposobiti radnika za rad s tom tehnologijom.


Rezultati projekta: Nabavljena IKT I mjerna oprema te ospososbljen djelatnik (bespilotna letjelica (dron), mjerna kamera, kontrolne točke, licenca za softver za obradu fotogrametrijskih snimaka sa ugrađenom CAD funkcionalnošću, računalo za obradu fotogrametrijskih snimaka, server za sigurnosnu kopiju podataka, mrežni upravljač, postavljena mrežna infrastruktura u uredu, GNSS RTK instrument, provedena edukacija djelatnika za korištenje nove IKT opreme, istaknuti svi obvezni elementi projeka na opremi, tiskani letci, objavljena internet stranica poduzeća, izrađeni svi dokumenti za vođenje projekta).


Razdoblje provedbe projekta: 15. kolovoza 2017. godine do 15. kolovoza 2018. godine

Kontakt osoba (voditelj projekta ispred Korisnika): Katarina Lisjak, univ. spec. pol., mag. pol., e-mail: info@temposavjetovanje.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost Korisnika.


Više na: www.strukturnifondovi.hr